Disclaimer

VoetbalSprekers.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die volgt uit het gebruik van de informatie op deze internetsite of op een website waarnaar verwezen wordt.

Deze internetsite wordt naar beste vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. VoetbalSprekers.nl geeft evenwel geen garantie wat de accuraatheid of de actualiteit betreft van de medegedeelde informatie.

Weergave of reproductie van deze internetsite of van onderdelen ervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van VoetbalSprekers.nl is verboden. Alle documenten en andere informatie beschikbaar op deze site zijn beschermd krachtens de auteurswet.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Neem contact met ons op indien je vragen hebt over onze Disclaimer.